• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • bilgi@hiranurvakfi.org.tr
  • +90 216 621 74 45
 Tetiği Çekecek Parmakla İlgilen!

Tetiği Çekecek Parmakla İlgilen!


Zorluğa katlandığında kolaylığa ulaşacağına inananlar, tetiği çekecek parmakla ilgilenirler. Çünkü her şey, anın sorumluluğunu yerine getirecek insanla başlayacak! O insan bir şehri, bir şehir bir ülkeyi, bir ülke dünyayı değiştirecek ve özlenen ve yolları gözlenen olacaktır. Omuzlarına bu anın ne yüklediğine bak ve gencinden yaşlısına herkesin bu sorumluluğu yüklenenlerin peşinde yürümek istediğini gör! Ömür gömleğinin ilk düğmesi olan, iyi insanların size verdikleri rolleri yerine getirmeyi seç!

Yaşadığımız dünyada “niçin”i sorgulayabilen, “ne” yapabileceğini öngörebilen ve bunu “nasıl” yapılacağını bilen kuşaklarla çalışabilmek bu açıdan önemlidir. Böylelikle küresel sorunlara yeni bir kapı aralanabilir, yeni bir dünya vizyonu ortaya konabilir. Düşmanın silahıyla silahlanmak kadar tetiği çekecek parmakla da ilgilenmek zorundayız. Bu ilgi, insanlığı yeniden fethedecek yönetim ufku ve disiplini noktasında samimi arzuları, köklü niyetleri ve Allah vergisi yetenekleri hızlıca bir araya getirecektir.

O halde, “niçin”e odaklanan ve aradığı sorunun cevabını bulacak ekipler kurmak, “ne” yapacağı ile ilgili yol haritaları oluşturmak ve “nasıl” yapacağına dair plan ve programları şekillendirmek gerekiyor. Bu yolda doğru insanları dahil etmeli, doğru insanlarla doğru hedeflere ilerlemeliyiz. “Olması gereken”leri düşünerek, “olan”lara takılmadan yol almalıyız. Bu bilinç, “doğru insanları dahil etme” yönünde sürekli toplanmayı gerekli kılar. Bunu başarmak için; zihinleri yenilemek, bu yenilenme adına, yeni sorular sormak gerekiyor: 

Heyecan oluşturmayan bilgiden kendimizi korumak adına sormalıyız: Değerli olan, hayat mı, hayatın amacı mı? Bu soruya doğru cevap verenler, “ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yaşayan” değil, “ne için yaşadığını bilen” insan olurlar. Sürekli bilgiye zorlanan günümüz insanı, okuduğu okullarla değil, çıkardığı hayat dersleriyle “ne için yaşadığını bilen” olacaktır. O zaman insanlığa karşı sorumluluğunu ve karşı karşıya bulunduğu gündemin mahiyetini kavrayacak yöntemleri gözden geçirmeliyiz. Bunu başaracak zihin yapısı, hem akli ve kalbî bir kıvamın ifadesi, hem de yenilmişlik psikolojisini aşmanın metodu olacaktır.

Her şeyi zihniyet dünyamızın ana parametreleri çerçevesinde uygun bir sıralamaya tabi tutmalısın. Kendi tercihlerini ortaya koyarak en zor sorunları çözmek için olağanüstü çaba göstermelisin. İnsanın; sebepleri hedeflerine uygun olarak değiştirebilen bir irade sahibi olması bunu gerektiriyor. Ve ancak ideali peşinde olan bir irade belirleyici olabiliyor. Bu açıdan iradesini ideali peşinde belirleyici kılan insan için her an, yeni bir imkândır. Çünkü iradenle varsın, iraden kadarsın!
 

Birlik Kolisi

DİĞER MAKALELER

En Güzel Hediyem Kur'an-ı Kerim Olsun