• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • bilgi@hiranurvakfi.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Bir Ömre Bedel Kadir Gecesinin Değerini Bilmek

Bir Ömre Bedel Kadir Gecesinin Değerini Bilmek

Bin aydan daha hayırlı olması özelliğiyle bir ömre bedel olan Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı gece olması vesilesiyle değer kazanmıştır. Mûcize bir kitap olan Kur’ân-ı Kerîm insanlara, dünyevî ve uhrevî saadet reçetelerini açık bir şekilde sunmuştur.

Kadir Gecesini ihyâ konusunda hassasiyet gösterenler, bu geceyi kıymetli kılan Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenme ve daimî olarak okuma konusunda da hassasiyet göstermelidirler. Kadir Gecesi, fazîletlerinin yanı sıra birtakım hikmetler sebebiyle gizlenmiştir. Kur’ân-ı Kerîm ise, her an okuyabileceğimiz ve müracaat edebileceğimiz şekilde yanı başımızda durmaktadır.

Dolayısıyla, “Her geceyi Kadir bilmek” şeklindeki söz, son derece manalı bir södür. Kur’ân-ı Kerîm ile hemhâl olmak, onu öğrenip hayata tatbik etmek, müttakî bir kul olma yolunda gayret göstermek, kişinin her gecesini fazîlet ve mükâfatlarla süslenmiş gecelere dönüştürecektir.

Asıl olan, Kadir Gecesini Ramazân-ı Şerîf’in tamamında aramak, imkânlar nispetinde ise bilhassa son on günlük dilimini i‘tikâfta geçirerek aramaktır. Bu geceleri ihyâ edenler, Kadir Gecesine de muvafık düşmüş olacaklardır.

Kadir Gecesiyle ilgili rivâyetleri cem etmeye yönelik ictihadın bir neticesi olarak Ramazân-ı Şerîf ayının 27. gecesi her sene topyekûn ihyâ edilmektedir. Bu gece, Kadir Gecesinin mahiyetini anlama, gizli olması hasebiyle aramanın önemini kavrama; niyet, ilim, amel ve ihlâs mefhumları açısından değerini bilmeye vesile olacaktır. Bu geceyi, hayatının sonrası için yeni bir başlangıç ittihaz edenler, kazanan asıl kimseler olacaklardır.

Kadir Gecesini Fazîleti

Lügatte ‘hüküm’, ‘şeref’, ‘güç’, ve ‘yücelik’ anlamlarına gelen ‘Kadir’ kelimesi bu mânâların hepsini kapsayacak şekilde Kur’ân-ı Kerîm’in indirilmeye başlandığı mübârek geceye ad olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de bu mübârek geceden müstakil bir sûre ile bahsedilmiştir:

“Biz o (Kur’ân)ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Rûh (Cebrâil veya Rûh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Hadîs kaynaklarımızda Kadir Gecesinin fazîletiyle ilgili pek çok hadîs-i şerîf kayıtlı bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Her kim iman ederek ve mükâfatını sadece Allah Te’âlâ’dan bekleyerek Ramazân orucunu tutarsa, geçmiş günahları mağfiret olunur. Yine her kim de fazîletine îmân ederek ve mükâfatını sadece Allâh Te’âlâ’dan bekleyerek Kadir Gecesi’nde kalkarsa (namaz kılar, ibâdet ederse), geçmiş günahları mağfiret edilir.”

Kadir Gecesinde Duâ ve Namaz

Kadir Gecesinde bir kimse dilediği şekilde duâ edebileceği gibi, dilediği kadar nafile namaz kılabilecektir. Bununla beraber, Mevlâ Te‘âlâ’ya, bize nakledilmiş olan duâlarla ve muayyen ibâdetlerle yaklaşmaya çalışmak, daha sevimli bir davranış olacaktır. Nitekim Hazreti Âişe (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemiz Kadir Gecesinde şu duâyı tavsiye etmiştir:

“اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُـــوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى”

“Allah’ım, şüphesiz sen affedicisin, ikrâm sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.”

 

Kadir Gecesini İkame Etmenin Ölçüsü

Kadir Gecesinin ikamesi, ibadet ve taatle bilhassa namazla mümkün olur. Bu geceyi ikame konusunda namazın önemine dikkat çeken ulemâ, en azının yatsı ve sabah namazlarını cemaatle edâ etmek olduğunu beyân etmişlerdir. Bazıları ise, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılma üzerine, terâvih namazını da cemaatle kılmayı eklemişlerdir. Daha hassas olunması gerektiğini savunanlar, bütün bunlara ilâve olarak, gecenin sonunda teheccüd kılmanın öneminden bahsetmişlerdir. Mevlâ Te‘âlâ, yapmış olduğumuz ve yapacağımız ibâdetleri dergâh-ı izzetinde kabul eylesin. Âmîn.

En Güzel Hediyem Kur'an-ı Kerim Olsun

DİĞER MAKALELER

Birlik Kolisi