• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • bilgi@hiranurvakfi.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Muharrem Ayı  Ve Faziletleri

Muharrem Ayı Ve Faziletleri

 

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla...

Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki hicri yeni yıla girdik. Hicri yeni yılımız mübarek olsun. Bu hicri yeni yılımızı tebrik ediyor; aile efradımız, memleketimiz, milletimiz ve bütün islam alemi için maddi-manevi hayırlara, bereketlere vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum.

Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret, göç etmelerini tarih başlangıcı olarak esas olan takvime "Hicri Takvim" denir. Bu takim, ayın yörüngesi üzerindeki dönüşüne göre düzenlendiği için : "Kameri Takvim, Ay takvimi", bütün islam ülkelerinde kullanıldığı için de "İslam Takvimi" diye de isimlendirilmiştir.

Oniki ay esasına dayanan hicri takvim yılı, Muharrem ayı ile başlar ve Zilhicce ayı ile sona erer. Hicri, kameri aylar şunlardır: "Muharrem, Safer, Rebiulevvel, Rebiulahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir,Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce.

Lütfen ezberleyelim ve çocuklarımıza ezberletelim.

Bu aylardan dört tanesi: "Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep" ayları, haram yani allah-u teâlâ katında hürmetli aylardır. "Haram ay", savaş yapmanın yasak ve haram olduğu, diğer bir deyişle barış dönemi olan ayları ifade eder.

Haram aylardan biri olan Muharrem ayı aynı zamanda Şehrullah'tır (Allah'ın ayı) Hadis-i şeriflerde bu ayda oruç tutulması önemle tavsiye edilmektedir.

Mucibe el-Bahiliyye'nin babası veya amcasından yaptığı rivayete göre, Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz, mübarek üç parmağını yumup açarak işaret edip: "Haram yani hürmet gösterilmesi gerekli olan aylardan bu kadar, yani üçgün oruç tut ve terket."(1) buyurmuşlardır.

Ebu Hreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayete göre Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimize, Farz Namazdan sonra hangi namazın ve Ramazan ayı orucundan sonra hangi orucun daha faziletli olduğu soruldu da, Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:

"Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, gece yarısı kılınan teheccüd namazıdır. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah-u Teâlâ'nın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur."(2)

Yüce dinimiz, hemen her farz ibadetin cinsinden nafile ibadet yapmak imkanı getirmiştir. Bu durum, Müslümümanlar için büyük bir fursat ve nimettir. Bilindiği gibi beş vakit namaz kılmaz farzdır. Kerahet vakitleri hariç, günün her saatinden nafile yani Allah rızası için namaz kılmak mümkündür. Ancak bunun için en uygun ve faziletli namaz hangisidir?

İşte akla gelebilecek bu sorunun cevabını öğrenmek için, sahabe-i kiram, farz namazdan sonra hangi namazın daha faziletli olduğunu sordu. Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz de: Farz namazlardan sonra en faziletli namaz, teheccüt yani gece namazıdır." buyurdu.

İbadetlerin ve diğer işlerin değeri, insana verdikleri zahmetle ölçülür. Zor ve sıkıntılı ibadetler şüphesiz daha sevaptır. İnsanların çoğunun tatlı bir uykuya daldığı sırada istirahatini ve uykusunu feda edip Allah-u Teâlâ'yı anmak üzere yatağını terk etmek kolay bir iş, az bir yiğitlik değildir.

Teheccüt namazına değer kazandıran bir diğer husus da: Bu vakitte kılınan namazın riya ve gösterişten tamamen uzak olması, ihlasla ve gönül huzuruyla ibadet etmeye elverişli bulunmasıdır. İşte teheccüt namazını böyle değerli kılan, diğer vakitlerden farklı kılan bu özellikleridir. Hatta teheccüt namazının, farz namazlardan önce veya sonra kılınan ve revâtip diye anılan sünnet namazlarından bile faziletli olduğu kabul edilmektedir. Teheccüt namazının fazileti, meşakkat, yorgunluk,riya ve gösterişten uzaklık gibi özelliklerinden ileri gelmektedir. Ayrıca teheccüt namazı, Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin bütün hayatı boyunca sürekli kıldığı bir namazdır. Bu sebeple sünnetlerin en faziletlisi, Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin bu sünnetidir.Namaz hakkındaki, soruya hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizden cevabı alan sahabe-i kiram, bu sefer Ramazan ayı orucundan sonra hangi orucun daha faziletli olduğunu sordu.Bilindiği gibi Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Ramazan bayramının birinci günü ile kurban bayramının dördüncü günü hariç, senenin her gününde Allah rızası için oruç tutmak mümkündür. Ancak bunun için en uygun ve faziletli ay hangisidir? İşte akla gelebilecek bu soruyu sahabe-i kiram, Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimize Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun hangisi olduğunu sordu. Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz de bu soruya cevaben Muharrem ayında tutulan orucun pek sevap olduğunu buyurdu. Muharrem ayının değerini anlatmak için de ondan "Allah-u Teâlâ'nın ayı" diye söz etti. Şüphesiz bütün aylar Allah-u Teâlâ'nın ayıdır. Ama Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz bu ifadesiyle Muharrem ayının değerine ve onun iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmiş oldu.

Kameri ayların ilki olan Muharrem ayı, aynı zamanda haram yani Allah-u Teâlâ katında hürmetli aylardandır. Hadis-i şerifte, Muharrem ayı için: "Şehrullah" yani Allah-u Teâlâ'nın ayı denilmesi, bu ayın şerefine işaret içindir. Aslında bütün aylar, bütün yıllar, bütün zamanlar, bütün mekanlar, bütün varlıklar, bütün insanlar, cümle eşya her şey Allah-u Teâlâ'nın dır. Ama her şey Allah-u Teâlâ'nın iken, Muharrem"Şehrullah" yani Allah-u Teâlâ'nın ayıdır, demekten maksat ne? Bundan maksat Muharrem ayında Allah-u Teâlâ, kullarını çok afv-ü mağfiret ettiği: kullarını çok affettiği, tevbe eden kullarını çok bağışladığı bir aydır., demek oluyor.

Hazreti Ali (Radıyallahu Anh)'dan rivayete göre bir adam kendisine:-Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emir buyurursunuz, diye sormuş. Hazreti Ali (Radıyallahu Anh)'da şöyle dedi.

-Ben bu konudan soran hiçbir kimseyi işitmedim. Sadece ben Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin yanında otururken bir adamın ona:

-Ya Resulellah! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersiniz? Diye sorduğunu işittim. Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:

"Eğer Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan, Muharremi tut. Çünkü o, Allah-u Teâlâ'nın ayıdır. O ayda bir gün varki, Allah-u Teâlâ o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiştir, diğer bir kavminde tevbesini kabul eder." buyurdu.(3)

Hadis-i şerifte Allah-u Teâlâ'nın tevbesini kabul ettiği belirtilen kavim, Hazreti Musa (Aleyhisselam)'ın kavmidir. İsrailoğulları'nın Firavundan kurtarılışı, Firavun ve ordusunun denizde boğulması kastedilmektedir.

Binaenaleyh içinde bulunduğumuz bu mübarek ayda mümkün mertebe oruç tutmayı, pazartesi ve perşembe günleri orucunu, hele hele Aşura günü orucunu kesinlikle ihmal etmeyelim. Cenab-ı Hak, bu hadis-i şerifler gereğince amel edebilmeyi cümlemize nasib eylesin. Amin

 

Kaynak

Marifet dergisi

 

Birlik Kolisi

DİĞER MAKALELER

En Güzel Hediyem Kur'an-ı Kerim Olsun