• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • bilgi@hiranurvakfi.org.tr
  • +90 216 621 74 45
ZİKRİN BEDENİMİZDEKİ  FAYDALI YANSIMALARI.

ZİKRİN BEDENİMİZDEKİ FAYDALI YANSIMALARI.

Zikir en kısa tanımıyla Allah'ı anmaktır. Zikri emreden birçok ayet Kur'an-ı Kerim de mevcuttur. Enfal suresi 45. ayetinde "Ey iman edenler: bir toplulukla karşılaşırsanız sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki felaha eresiniz." buyrulmaktadır. Yine Kur'an-Kerim de "Kalpler ancak Allah'ın zikri ile tatmin olur buyurulmaktadır. Zikrin mutlaka dil ile olması da gerekmez. Asıl olan kalbin zikridir, Allah-u Teâlâ'yı anmaktır. Tabii zikir de maksat yalnız Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. Ancak bu şekilde ibadet olabilir. Aksi takdirde dilin kalbe yansımayan veya niyeti Allah rızası olmayan tür zikri gerçek manada zikir olamaz. Her işte olduğu gibi Allah rızası içermeyen hiçbir şey faydalı yani salih bir amel olamaz, dış görünüşü öyle gibi de olsa.Zikir benzeri uygulamalar, özellikle uzak doğuda ki bozuk dinlerin mensuplarında sık görülür. Meditasyon adı altında birçok farklı uygulamalar vardır. Budizm, Hinduizm gibi dinlerin mensupları ibadet maksadı ile dinimizdeki zikre dış görünüşü ile benzeyen meditasyonu sık uygularlar. Meditasyonun en sık yapılan şeklinde kişi gözlerini kapatır ve anlamlı veya anlamsız kelimeleri sürekli kalbinden sessizce tekrar eder. O sırada olabildiğince sakin bir ortamda ve dış dünyadan olabildiğince soyutlanarak ve diğer düşünceleri uzaklaştırarak bunu yapmaya çalışır. Konsantrasyonu artırmak için de nefes teknikleri gibi farklı uygulamalara da başvururlar. Genelde meditasyon yapanlar çok ciddi rahatlama hissederler.

Meditasyonun sağlığa çok faydalı yönleri olduğu birçok araştırma ile gösterilmiştir. Meditasyon yapanlarda bağışıklık sisteminin güçlendiği gösterilmiştir. 2003 yılında yapılan bir çalışmada (Davidson), 2 ay boyunda meditasyon yapanlarda T lenfositleri ve natural killer hücreleri gibi bağışıklığımızın en önemli yapıtaşları olan bazı hücrelerin aktivitesinin çok arttığı gösterildi.

Daha yakın zamanda 2009 yılında yapılan bir çalışmada da (Pace) meditasyon yapılma süresi ile bağışıklık sisteminin güçlenmesi arasında direk ilişki bulundu. Daha da ilginci uzun yıllar meditasyon yapanların beyinleri incelendiğinde, meditasyon yapmayanlara göre prefrontal kortexdeki beyin bölesinin daha kalın olduğu ve yaşla beyinde görülen

değişikliklerinde daha az olduğu gösterildi (Pagnoni ve Cei 2007 ve Lamar, 2005). Bu ve benzeri çalışmalar meditasyonun beynin yaşlanmasını yavaşlattığının göstergesidir

Tabii meditasyonun dikkati artırması ve kişide sakinlik ve huzur hissini artırması gibi psikolojik faydaları araştırmacıların bulguları arasında yer alıyor.

Yukarda özetlendiği gibi birçok araştırma meditasyonun faydalarını ortaya koymaya devam etmekte. Meditasyonun, Allah rızası içermediği dolayısıyla dinimizdeki zikir olgusuna göre son derece eksik oldu düşünüldüğünde ve buna rağmen bile bu kadar fizik ve mental sağlığa faydaları olduğu dikkate alındığında Rabbimizin istediği şekilde ve O'nun rızasını hedefleyerek yapılan zikirlerin ne kadar daha büyük faydalar olacağını tahmin bile edilemeyeceği anlaşılabilir.

Birçok İslam âlimi zikrin faziletleri ilgili eserler vermiştir. Bunları anlatmak böyle bir yazının kapasitesinin çok ötesinde ciltler kalınlığında kitaplar gerektirir. Ancak zikrin maksadı sadece ve sadece Allah'ın rızası olması gerektiğinden, bu faziletleri veya yukarıda bahsedilen sağlığımıza faydalı yönlerini düşünmeden zikir yapmalıyız. O kadar ki zikretmeye meleklerin bile şahit olmaması tercih edilir. Rahmetli Muhammed Emin Er (Rahimehullah) hocamız Fikh-ı Batin adlı

Eserinde kalbi zikrin önemine işaret etmektedir. Burada iletilen ve Beyhaki'den nakledilen hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) "Zikrin en hayırlısı hafi (gizli), rızkın en hayırlısı kâfi (yeterli) olanıdır” buyurmaktadır. Yine aynı kaynakta geçen başka bir hadis-i şerifte: "Koruyucu meleklerin duymadığı bir zikir, onların duyduğu bir zikir den 70 kat daha faziletlidir" buyrulmaktadır.

Şeyh Ebu Said el Harraz şöyle der: "Eğer Allah kullarından birini dost edinmek isterse, ona kendini zikretme kapısını açar". Öyleyse Rabbimize dua ede bize sadece kendi rızasını gözeterek kendisini zikretme kapısını bize açması için…

Kaynak:

Lalegül Dergisi

En Güzel Hediyem Kur'an-ı Kerim Olsun

DİĞER MAKALELER

Birlik Kolisi