• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • bilgi@hiranurvakfi.org.tr
  • +90 216 621 74 45
kara cuma değil! BEYAZ CUMA

kara cuma değil! BEYAZ CUMA

Cuma günü, “gün” mefhumunun yaratıldığı ilk günden itibaren Mevlâ Te‘âlâ tarafından inananlara bayram günü olarak bahşedilmiş ve Hazreti Âdem (Aleyhisselâm)ın devrinden başlayarak tazim olunan bir gündür. Cuma gününün fazîleti Kur’ân-ı Kerîm’de bu güne mahsus namazla birlikte beyân edilmiş, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) de bu mübârek günün fazîletlerini ashâbına öğretmiştir.

Bir müslümanın Cuma günü ile ilgili inanç ve düşünceleri, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ve Ashâbının (Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în) ve onların yolunu takip eden muazzez mü’minlerin inanç ve düşüncelerinden farklı olmamalıdır. Muhtelif inanışlara sahip zümre ve insanların bazı günlerle ilgili olarak ortaya atmış oldukları -olumlu ya da olumsuz- birtakım iddiaların, bir mü’minin katında herhangi bir kıymeti olmamalı, mü’minler, bu gibi düşüncelere meyletmemelidirler.

Birlik Kolisi

DİĞER MAKALELER

En Güzel Hediyem Kur'an-ı Kerim Olsun