• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • bilgi@hiranurvakfi.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Miraç Kandilimiz mübarek olsun!

Miraç Kandilimiz mübarek olsun!

  MİRAÇ KANDİLİ

  Kelime anlamı olarak göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelen “Miraç” biz Müslümanlar için çok daha derin bir manaya sahiptir. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz’in (SAV) Mescid-i Haram’dan Mescid’i Aksâ’ya buradan da Allahu Teâlâ’nın huzuruna yükselmesidir. Recep ayının 27. gecesi gerçekleşen bu ilahi hadiseyi, bizler de her yıl Miraç Kandili olarak idrak ediyoruz.

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.”

İsra Suresi 1. Ayet

  Miraç hadisesinin gerçekleşmesinden önceki dönemde Müslümanlar gerçekten zor zamanlar yaşamaktaydı. Mekke’de müşrikler Müslümanlara karşı zalimce tavırlarını, şiddetini arttırarak sürdürüyorlardı. Bölgede Müslümanlara karşı bir ambargo uygulanmaktaydı. Müslümanlarla ticaret yapılmıyor, bu da geçim sıkıntısına neden oluyordu. Peygamber Efendimiz’in (SAV) amcası Ebû Tâlib, ardından da Hz. Hatice anamız vefat etmişti. Bu kederli zor günlerin içerisinde Rabbimiz, Peygamber Efendimiz’i huzuruna kabul ederek İsra ve Miraç ile şereflendirdi. Bu kutlu yolculukta Peygamber Efendimize Cebrail Aleyhisselam rehberlik etti.  Efendimizin bineğinin adı da Burak idi. Peygamber Efendimiz (SAV) huzura yükselişi sırasında sırayla Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Yahya, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim ile görüştü. Daha sonra semanın 7. katını da aşarak Sidret’ül Münteha’ya çıktı. Cebrail Aleyhisselam Sidret’ül Münteha’dan ileri geçmeye izinli değildi. Peygamber Efendimiz (SAV) Allahu Teâlâ’nın huzuruna tek başına çıkmış mekanın ve zamanın olmadığı bu mübarek yolculuğu, böyle nihayete erdirmişti. Beş vakit namaz, Bakara Suresi’nin son iki ayeti, cennete girecek ilk Peygamber’in Efendimiz Hazretleri; ilk ümmetin de Müslümanlar olacağı bu hadisede müjdelendi.

Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e hitâben: “Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” diye buyrulmuştur. (Râzî, XXVIII, 248)

"Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e (Mîrâc'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…" (Müslim, Îman, 279)

  Her mübarek günü ve geceyi olduğu gibi Miraç Kandili’ni de hakkıyla ihya etmek için bol bol zikir de bulunmalı, Peygamber Efendimiz’e Salavat-ı Şerif getirmeli, oruç tutmalı, geçmiş günahlarımız için tevbe istiğfar etmeli, dua etmeli, bu mübarek geceyle ilgili ayet-hadisler ve Kur’âm-ı Kerim okumalıyız. Bu mübarek günde, Rabbimizin bizlere verdiği nimetlere şükretmek ve kendimizi belalardan muhafaza etmek için sadaka vererek de, iyiliklere yönelebiliriz.

En Güzel Hediyem Kur'an-ı Kerim Olsun

DİĞER MAKALELER

Birlik Kolisi