• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • bilgi@hiranurvakfi.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Berat Gecemiz mübarek olsun!

Berat Gecemiz mübarek olsun!

Müslümanlar olarak bizler Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan geceyi Berat gecesi olarak tatbik ediyoruz. Berat sözcük olarak “bir güçlükten kurtulmak” anlamı taşır. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” yani mübarek bir gece de denmiştir. Bu mübarek gecede mağfiret kapıları bizler için açılır. İbadetlerimiz katbekat mükafatlandırılır. Berat Gecesi affın, bağışlanmanın bol olduğu mübarek bir gecedir. Çünkü Peygamber Efendimiz (S.A.V) Allahu Teâlâ’dan ümmeti için Şaban ayının on üç, on dört ve on beşinci günlerinde şefaat talep etmiş, Peygamber Efendimizin yüzü suyu hürmetine şefaatin tamamı on beşinci gecede ihsan edilmiştir. Berat Gecesini mühim kılan bir diğer hadise de, Kur’ân-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan indirildiği gece olmasıdır. Bu olaya “inzal” denilmektedir, Kur’ân-ı Kerim’de de hadiseye şöyle yer verilir: "(Helâl, haram ve diğer hükümleri) açıkça bildiren bu Kitab`a yemin ederim ki, şüphesiz, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Gerçekten biz. sonuçta karşılaşılacak tehlikeleri haber vericileriz. O (öyle bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden sadır olan bir emir ile o zaman ayrılır" (ed-Duhân, 44/2-6). Kur’ân-ı Kerim Kadir Gecesi’nde ise Peygamber Efendimiz’e indirilmeye başlanmıştır. Buna da “tenzîl” denilmektedir. Bu gecede bir yıl içerisinde gerçekleşecek tüm hadiseler karara bağlanıp Cenab-ı Hak tarafından meleklere bildirilir.

Hadis-i Şerif’te bizlere şöyle buyuruluyor:

"Şüphesiz Allah Teâlâ Şaban ayının onbeşinci gecesi dünyaya en yakın olan semaya (keyfiyyeti bizce meçhul bir şekilde) iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha çok günahları (veya günah sahiplerini) bağışlar" (İbn Mâce, H. 1389) Bu yüzden bu gece müslümanlar olarak bizler Rabbimizden bol bol bağışlanma ve af dilemeyiz.

Bu mübarek geceyi, kıymetine layık şekilde ihya edebilmek için ibadete yönelmeliyiz. Kaza ve nafile namazları kılarak, oruç tutarak, Kur’ân-ı Kerim okuyarak, tevbe istiğfar ederek, Peygamber Efendimiz (S.A.V) Hazretleri’ne salavat-ı şerifler getirerek bu geceyi ihya etmeliyiz. Rabbimizi bolca zikretmeli, sahip olduğumuz ve bizlere bahşedilen nimetler için şükretmeliyiz. Sağlığımızın ve sıhhatimizin, malımızın ve mülkümüzün muhafazası için imkanımızca sadaka verebilir, bu mübarek günde ihtiyaç sahiplerini sevindirebiliriz. Tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni en içten dileklerimiz ile kutluyor, rahmet ve mağfiretin bol olduğu bu gecede ümmetimiz ve tüm kainat için şifalar diliyoruz.

Birlik Kolisi

DİĞER MAKALELER

En Güzel Hediyem Kur'an-ı Kerim Olsun