• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • hiranur@hiranur.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Arapça ve Hafızlık Talebeleri

Arapça ve Hafızlık Talebeleri

Arapça ve Hafızlık Talebeleri

 

Medreseler, Arapça ve Hafızlık Talebeleri

Her müslümâna belli ölçüde ilim öğrenmek farzdır. Bunun yanında bir de belli bir kesimin tahsil etmesi gereken ilimler vardır. Zira herkesin âlim olması beklenemez. İlmî konularda bütün toplum âlimlere muhtaçtır ve bu sebeple ulemâ kadrosunu yetiştirmek, ümmetin öncelikli vazifelerinden biridir. “… Eğer bilmiyorsanız zikir ehline (âlimlere/bilenlere) sorun.” (Enbiyâ Sûresi 7. Âyet-i kerîmeden) hitâbı da toplumun, âlimlere olan ihtiyacını ortaya koymaktadır. Bizler de Hiranur Vakfı olarak  İstanbul’da 750 talebenin tahsilini sağlayarak, ümmetin ihtiyacı olan ulemâ kadrosunu yetiştirme konusunda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

 

Hakîkî Âlimler Ancak Medresede Yetişir

Toplum içerisinde belli bir zümrenin vâkıf olması gereken ilimler; Kur’ân-ı Kerîm (tâlim, tecvid ve hâfızlık), Akâid, Fıkıh, Hadîs, Tefsîr, Tasavvuf ve İslâmî ilimlerin yolu olan Arapça ilimleridir. Âlimler, bu ilimleri tahsil etmenin sonucunda âlim kimliğini kazanır ve toplumun yaptığı işlerin Allah Te‘âlâ’nın murâdına uygun bir şekilde gerçekleşmesi konusundaki ihtiyaca cevap verirler. Şeyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, İmam Zâhid el-Kevserî, Ömer Nasuhi Bilmen gibi büyük âlimler hep medreselerde yetişmişlerdir ve onlar gibi âlimleri yetiştirebilecek yegâne müessese; medresedir.

 

Amel Defteri Açık Kalanlardan Olma Yolu

Hiranur Vakfı olarak ilme, her şeyden çok önem veren Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin usûlü üzere mevcut medreselerimizi daha iyi imkânlarla donatmak ve  genişletmenin gayreti içerisindeyiz.

İlmî faaliyetlerimiz, siz hayırsever kuruluşların ve şahısların yardımları vesilesiyle sürdürülmektedir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ilmî müesseseleri desteklemenin fazîletini: “İnsan öldüğü zaman üç şey hariç ameli kesilir: Sadaka-i Câriye, kendisinden faydalanılan ilim, kendisini hayırla yâd ettiren sâlih evlat.” hadîs-i şerîfiyle beyân etmiştir. Buna göre; faydalı ilmin devamını sağlamak üzere ilmî müesseseleri Sadaka-i Câriye (sürekli, kalıcı hayır) ile destekleyenler, okuyan talebelerin ecrine ortak olacakları gibi, onların da hoca olup hayatları boyunca okutacakları talebelerin ecrine ortak olacak ve kıyamete dek teselsül edecek ilmî faaliyetlerden nasipdâr olacaklardır inşallâh.

Bağış ve Yardımlarınız Vasıtasıyla Hizmetlerimize Ortak Olun

Hiranur Vakfında hâfızlık eğitimine devam eden ve İslâmî ilimleri öğrenmenin yolu olan Arapçaya ait ilimleri tahsil etmekte olan 750 talebemiz bulunmaktadır. Bir talebenin eğitim aidatı 200₺’dir. Sizler de bir ya da birden fazla talebenin yetişmesine katkıda bulunarak bütün bu ilmî faaliyetlere ortak olabilir ve Mevlâ Te‘âlâ’nın lütf-u keremiyle, bu hizmetlerden hâsıl olacak ecir ve mükâfata kavuşabilirsiniz.

Konuyla ilgili olarak 0216 621 74 45 no’lu Çağrı Merkezimizi arayarak yetkililerden detaylı bilgi edinebilir, bağış ve yardımlarınızı aşağıda belirtmiş olduğumuz seçenekler vasıtasıyla ulaştırabilirsiniz.

 

talebe bağış button

 

 

 

Reklam 2
| Talebe Kaydı | Yardım Talebi | Kumbara Talebi