• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • hiranur@hiranur.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Fitre ve Zekatlarınız İlim Talebeleri İle Bereketlensin

Fitre ve Zekatlarınız İlim Talebeleri İle Bereketlensin

Fitre ve Zekatlarınız İlim Talebeleri İle Bereketlensin

 

talebe bağış button
 

Zekat infaktır, malımızın ve varlığımızın şükrüdür. Zekat yardımlaşma demektir. Zekat ümmet bilincinin kuvvetlenmesi ve büyümesidir. Allah’ın rızasını kazanmaktır. Zekat, Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki hakkıdır. Zekat, yardıma muhtaç kardeşini ayağa kaldırmaktır. 

Hiranur Vakfı olarak bu hayrınıza vesile oluyor zekat ve sadakalarınızı başta medresemizde okuyan talebelerimiz olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz.  Bizler de İslam’ın temel şartlarından biri olan zekatlarımızı vererek ilim öğrenen ve geleceğin hocaları olacak olan kardeşlerimizin elinden tutabilir; yardımlaşmanın ve paylaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşayabiliriz.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen zekat bir nevi Müminlere müjdedir. Allah-u Teala Bakara Suresi, 277. Ayette mealen şöyle buyurur; “Şüphe yok ki iman edenler, güzel şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekât verenlerin Rableri katında ecirleri vardır; onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir.”

Unutmayalım ki kim bir Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da onun ihtiyacını giderir.

Zekat kimlere verilir?

Zekât ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir. (Tevbe Sûresi, 60) Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allah yolunda cihada koyulanlar (mukaddesatı korumak için mücadele verenler, ilim tahsil edenler), yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenen kimselerdir.

talebe bağış button


 

Reklam 2
| Talebe Kaydı | Yardım Talebi | Kumbara Talebi