• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • hiranur@hiranur.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Eğitim

Eğitim

    Sende Bir Hafız Yetiştir!

 
    Neden hafız yetiştirmeliyiz?
    Geçmişten günümüze bu topraklar Kur’ân muhafızı binlerce hafız yetiştirmiştir. Allah (C.C.)’nun kelâmını gönlüne nakşeden, Kur'ân'ı rehber edinen ve rehber edindiği gibi diğer müminlere de öğretecek olan bireyleri yetiştirmeyi ümmete bir borç bilerek başladık bu yola. Bir çocuk Kur’ân ile ne kadar erken tanışırsa o kadar hayırlıdır çünkü Kur’ân-ı Kerim, onun en önemli rehberi olacaktır. İslam ilmi ile yetişen çocuklar geleceğimizin temennileridir. Müslümanlar olarak neslimizi Kur’ân’ın nûr'u altında yetiştirmek, işleyeceğimiz en güzel sevap, bırakacağımız en değerli izdir fani dünya için. Bu yolda bize yürekten inanan gönüllülerimizin destekleriyle hafızlık çalışmalarımızı yürütüyoruz.

    Projemizin Amacı;
    Hafızlık ve İslâmi ilimleri okuyan öğrencilerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek, bir âlim ve hafız yetiştirmek isteyenlere bu hayra ortak olma imkanı sunmaktır. 

    Projemizde İzlediğimiz Yol;
    Medreselerimizde, kendini İslam’a adamış hocalarımızın liderliğinde yüzlerce yavruyu ilim ve irfan ile yetiştiriyoruz. Çünkü bizim kitâbımız Kur'ân-ı Kerim “Oku!” emri ile başlar. Sevgili Peygamberimizin Hz. Muhammed ﷺ ilme verdiği önemi hadislerinden aşikârdır.

“İlim öğrenmek kadın-erkek herkese farzdır.” (Hadis-i Şerif)
“Kim ilim talep ederse; bu işi geçmişteki günahlarına kefaret olur.” (Tirmizi, İlim 2)

    Bu hadisleri kulağına küpe eden hocalarımız sağladığımız her eğitimde olduğu gibi hafızlık eğitimini de incelikle veriyorlar çünkü bir hafızın yetişmesi kolay değildir, zaman ve emek ister. Hem öğrenen, hem de öğreten için meşakkatli fakat kutlu bir yoldur. Öğrenci öncelikle Kur’ân okumayı öğrenir ve seri okuma alışkanlığı kazanır. Ezberlenecek ayet ve sureleri sık sık tekrarlar. Tekrar çalışmasının yapıldığı yer, zaman çok önemlidir çünkü ezber yapmak için her türlü gürültüden uzak sakin ve huzurlu bir ortam gerekir. Medreselerimizde çocuklarımızın tuttukları kalemden yazdıkları kağıda, giyecek ve içeceklerine kadar her ihtiyaçlarını siz gönüllülerimizin desteği ile sağlıyoruz ki onların ilim ve irfan öğrenmekten başka dertleri olmasın. Hiranur Vakfı çatısı altında huzurla yetişen çocuklar bu sayede sadece eğitimlerine odaklanıyorlar. Bu imkanları onlara sağlamamızda emeği geçen hayırseverlerimizden Allah (C.C) bin kere razı olsun.

    Medreselerimizde eğitimlerimizi üç aşamada gerçekleştiriyoruz. Hafızlık hazırlık eğitimi ile başlıyoruz. Bu eğitimde öğrenci Kur’ân-ı Kerim yüzüne okuma becerilerini artırıyor. Talim ile tecvide uygun olarak okunması, ses bilgisi gibi yetkinliklerini artırıyor. Tecvid ile her harfin hakkını vererek ağızdan doğru bir şekilde çıkarılmasını öğreniyor. Tashih-i Huruf ile harflerin doğru bir şekilde okunmasını öğreniyor. Meharic-i Huruf ile harflerin ağızdan çıkış yerlerini öğreniyor. Bu eğitimleri tamamlayan hafız adaylarımız hocaları tarafından Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme Cuzi ile 10 Aşr-ı Şerif ezberlemek sureti ile sınava tabi tutuluyor. Sınav neticesinde başarılı olan öğrencilerimiz medreselerimiz hafızlık bölümüne alınarak eğitimlerine başlıyorlar. Hafızlık eğitimlerimiz sırasında Kur’ân’ı en doğru şekilde okumaları için bazı teknikler kazandırılıyor. Öğrencilerimize ezber metotları öğretiliyor, farklı ses okuma çeşitlerini barındıran Kıraat ile ses eğitimi veriliyor, öğrencilerin fasih arapça ile konuşma becerileri arttırılıyor, Hüsn-ü Had ile el becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu eğitimleri de başarı ile tamamlayan talebelerimiz hafızlık icazetlerini alarak medresemizdeki bir üst seviye olan ve islami ilimler alanındaki eğitimleri için Arapça medreselerimize alınıyorlar. Arapça medresemizdeki eğitimlerimiz iki ana kola ayrılıyor, bunlardan ilki islami ilimler yani Tevsir, Kelam, Belağat, Fıkıh, Siyer, Akaid, Hadis, Usul-ü Hadis, Usul-ü Fıkıh, Münazara eğitimlerini içeriyor, diğeri ise Arapça dil bilgisi eğitimleri yani; Sarf (Emsile, Bina, Maksud, İzci, Sadeni,) Nahiv (Avamil, Ecrümiye, Tuhfetül Avamil, İzhar, Suyuti, Halmakıd, Suzuruz Zeheb, Netayiç) Tüm eğitimleri başarı ile tamamlayan talebelerimiz Hafızlık ünvanını almaya hak kazanıyor.

    Öğrencinin Bursunu Nasıl Üstlenebilirim?
     Bir hafız adayının elinden tutmak isteyen hayırseverlerimiz vakfımızı bizzat ziyaret ederek veya 0216 621 74 45 no'lu telefon numaramızdan bize ulaşarak ya da web sitemizi üzerinden online bağış sistemi ile katkılarını sağlayabilirler. İlk hafız ödemesi akabinde hangi öğrenciye destek sağladıklarına dair öğrenci belgesi kendilerine ulaştırılır.

    Burs tutarları ne kadardır?
    Hafızlık ve islami ilim tahsili alan bir öğrencinin aylık burs bedeli 250₺’ dir.
    Öğrencinin eğitimlerini tamamlama süresi 18 ay olup toplam burs bedeli 4500₺’ dir.

“Açalım gözümüzü,dünyayı karanlıkta bırakıp gitmeyelim. Yıldızlarını yetiştirelim de gidelim. Dünyayı aydınlıkta bırakalım.”
(Mahmut Efendi Hazretleri Kuddisi Sirruhu)

    Hayra ortak olmak isteyen mümin kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz... 

Reklam 1
| Talebe Kaydı | Yardım Talebi | Kumbara Talebi