• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • bilgi@hiranurvakfi.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Âşura Gününün Fazileti

Âşura Gününün Fazileti

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem-i Şerif hakkında Peygamber Efendimiz (SAV) bizlere şöyle buyuruyor. “Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40) Hadis-i Şerif’den de anlaşılacağı üzere Muharrem ayı Allahu Teala’nın ayıdır. Bu ayda yapılacak her ibadet ve hayır ziyadesi ile mükafatlandırılacaktır.

Muharrem ayının 10. günü, bir çok mühim hadisenin bu tarihe tekabül etmesi sebebiyle son derece önemlidir. Fecr suresinin ilk beş ayetinde şöyle buyurulur: “Yemin olsun fecr’e (şafak vaktine)! Ve on geceye. Hem çifte ve teke! Ve geçip giderken, geceye! Bunda bir akıl sâhibi için (ibret alınacak) bir yemin (bu yemine lâyık hakikatler) vardır, değil mi? Görmedin mi Rabbin, d(kavmin)e nasıl (azâb) etti?”

Muharrem-i Şerif’in 10. günü gerçekleşen hadiseler

1. Allahü Teâlâ Hz. Musa’ya (a.s) Âşura gününde bir mucize ihsan etmiştir. Firavun’un ordusu ve Kızıldeniz arasında kalan Hz. Musa (a.s) asası ile denizi yarmış ve bahşedilen bu mucize ile ümmetini kurtarmıştır. Firavun ve ordusu ise Kızıldeniz’in sularına gömülmüştür. İbn Abbâs’tan (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) Medine’ye geldiği zaman, Yahudiler âşûrâ günü oruç tutuyorlardı. Resûlullah (s.a.v.) onlara, ‘’Oruç tuttuğunuz bugün nedir?’’ diye sordu. Onlar da ‘’Bugün Allah’ın, Musa’yı ve kavmini kurtarıp Firavun’u ve kavmini (suda) boğduğu büyük bir gündür. Musa şükretmek için bugün oruç tuttu. Biz de (bu nedenle) oruç tutuyoruz.’’ dediler. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.): ‘’Biz Musa’ya sizden daha lâyık ve yakınız.’’ buyurdu. Ondan sonra âşûrâ günü Resûlullah (s.a.v.) hem kendisi oruç tuttu hem de oruç tutulmasını emretti. (Buhârî, Savm, 69) Fakat Âşura günü orucu ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Sadece o gün oruç tutmak, bir yahudi gibi davranmakla eşdeğer olacağından biz müslümanlar için mekruhtur. Bu sebeple Âşura gününden bir gün evvel ve bir gün sonrasında oruç tutmak daha uygun olacaktır.

2. Hz. Nuh (a.s) gemisini bugün Cudi dağına demirlemiştir. "(Nihayet) 'Ey yer suyunu yut! Ve ey gök (suyunu) tut!' denildi. Su çekildi; iş bitirildi; (gemi de) Cûdî (dağının) üzerine yerleşti. Ve: 'O zalimler topluluğunun canı cehenneme!' denildi." (Hûd Suresi 44. ayet)

3. Hz. Adem’in (a.s) tövbesi Âşura günü kabul edilmiştir.

4. Hz. Yusuf (a.s)  kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan bugün kurtulmuştur.

5. Hz. Yunus (a.s)  balığın karnından Âşura günü kurtarılmıştır.

6. Hz. Davud’un (a.s)  tövbesi o gün kabul edilmiştir.

7. Hz. İsa Âşura günü dünyaya gelmiş ve semaya yükselmiştir.

8. Hz. İbrahim’in (a.s) oğlu Hz. İsmail Âşura günü doğmuştur.

9. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

10. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

11. Mübarek olayların yaşandığı bu hayırlı günde elim bir hadise de meydana geldi. Hz. Peygamberimizin torunu Hüseyin bin Ali yetmiş iki Müslüman ile birlikte Hicri 61 yılında Kerbelâ’da Yezid’in ordusu tarafından bu gün katledilmiştir.

Bu önemli olayların vuku bulduğu Âşura gününde bizlere düşen ise onu hakkıyla ihya etmektir. Bugün namaz kılmak, oruç tutmak, tövbe etmek, sadaka vererek yoksulları, yetimleri sevindirmek son derece hayırlı olacaktır.

DİĞER MAKALELER