• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • hiranur@hiranur.org.tr
  • +90 216 621 74 45
Sende Bir Hafız Yetiştir

Sende Bir Hafız Yetiştir

  • Sende Bir Hafız Yetiştir
Bağış Ekle

SEN DE BİR HAFIZ YETİŞTİRMEK İSTER MİSİN?

 On dört asırdan beri bir harfi bile değişmeyen, manası âlemleri kuşatan

Kur’an-ı Kerim, ilahî bir sevdaya düşen hafızların gönüllerinde açan vahiy çiçeğidir. Hafızlar Kur’an-ı Kerim’in her bir ayetinin derin manasını ruhlarına giydirmişlerdir. Solmaya yüz tutmuş ruhlar, böylelikle yeniden dirilmiştir. Hafızlık, çölde gül yetiştirmek kadar zahmetli olsa da onun kokusu Nebevî iklimlerden gelir. Hafızlar, zifiri karanlıklara doğan ayın on dördü gibidir. Geceyi aydınlatan kutlu kandillerdir. Gönül gözünün yıldızlarıdır onlar. “ Huffaz-ı Kiram ” dediğimiz hafızlar, Kur’an-ı Kerim’i gönül aynasına düşürenlerdir; onu nesilden nesile aktaranlardır. Onlar, İslam’ın ve Kur’an-ı Kerim’in ruhunu yaşatanlardır. Sizler de Benim Hafızım projesine destek vererek amel defterleri kıyamete kadar kapanmayan kişilerden olabilirsiniz.

 Hafızlık ve islami ilim tahsili alan bir öğrencinin aylık burs bedeli 250TL’ dir. Öğrencinin eğitimlerini tamamlama süresi 18 ay olup toplam burs bedeli 4,500TL’ dir.

“Allâh’ın yoluna Kur’ân vasıtasıyla çıkılıyor. Medrese açmadıkça, çocuğunu oraya vermedikçe, dini bütün bir hoca vasıtasıyla o çocuğa Kur’ân’ı öğretmedikçe o çocuk karanlıktan nura çıkmaz.”

Mahmud Efendi Hz. (Kuddîse Sirruhû)

 

Reklam 3

DİĞER BAĞIŞ KAMPANYALARI

| Talebe Kaydı | Yardım Talebi | Kumbara Talebi