• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • hiranur@hiranur.org.tr
  • +90 216 621 74 45

Gayrimenkul Bağışı

Vakfımıza gayrimenkul bağışı yapılabilmektedir. Bağışlanan gayrimenkulün kullanımıyla ilgili olarak bağışçı tarafından özel bir şart belirtilmemişse tüm menkul veya gayrimenkul bağışlar ile nakdi bağışlar vakfımızın ülke ve bölgelerde tespit ettiği ihtiyaç durumuna göre hazırladığı projelerin hayata geçirilmesinde kullanılmaktadır. Bağışlanan gayrimenkul için özel bir şart belirtilmişse (yetim, eğitim, cami vb.) bağışın geliri o yönde kullanılmaktadır.

| Talebe Kaydı | Yardım Talebi | Kumbara Talebi