• “Vahyin ışığında insanlığa hizmet.”
  • hiranur@hiranur.org.tr
  • +90 216 621 74 45

Tarihçe

1989 yılında Fatih Çarşamba Acemoğlu Camii müştemilatında Kıymetli üstadımız Yusuf Ziya GÜMÜŞEL Hocaefendi ile başlayan bu kudsi vazife 1992 yılından 1994 yılına kadar tarihi Kadı Halil Medresesi’nde devam etmiştir. Geçmişte birçok Ulema’nın yetişmesine vesile olan bu kıymetli medrese ilmi hizmetlerde berekete nail olunmuştur. Hizmetin genişletilmesi amacı ile daha büyük bir mekan olan Çengelköy Hz. Hamza Camii Medresesine intikal edilmiştir. Uzun zaman hizmet ettiğimiz ve bereket bulduğumuz bu medresemizde 2010 yılına kadar çeşitli eğitim ve sosyal faaliyetlerde bulunup yurt içi ve yurt dışında hizmet eden birçok ilim ve irfan sahibi insanlar yetiştirdik. 2006 yılında Allah’u Teala’nın (celle celalühu) tevfiki ile inşasına başlanan Hiranur Vakfımız 2011 yılında Hazrat’u Mevlana Eş-şeyh Mahmud En-nakşibendi El-mücedidi El-halidi El-ufi (kuddise sirruhü) Hazretlerinin teşrifi ve İslam Ülkelerinden saygın Ulemanın iştirakleri neticesinde gerçekleştirilen İcazet Merasimi ile tamamlanmış oldu.

Vakfımız;


İlim, amel, ihlas ile mücehhez, irşada ehil, ihyaya muktedir, yarınlara örnek insan yetiştirmeyi vazife bilir.

| Talebe Kaydı | Yardım Talebi | Kumbara Talebi